Ρύθμισε το VPS σου.

Σύνοψη παραγγελίας VPS 200.

Είδος Επιλογή Τιμή
VPS 200 €/μ
Λειτουργικό σύστημα 0€
Control panel €/μ
Χώρος για backup €/μ
Υποστήριξη €/μ
Μερικό σύνολο €/μ
Φ.Π.Α. 24% €/μ
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό πληρωμής

Προσθήκη στο καλάθι