Ρύθμισε το Server σου.


Σύνοψη παραγγελίας Jupiter.

Είδος Επιλογή Τιμή
Jupiter €/μ
Κόστος εγκατάστασης
Λειτουργικό σύστημα 0€
Control panel €/μ
Χώρος για backup €/μ
Υποστήριξη €/μ
Μερικό σύνολο €/μ
Φ.Π.Α. 24% €/μ
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό πληρωμής

Προσθήκη στο καλάθι